josef willems webdesignwebdesignjosef wlems fotografie

In overleg tussen bouwer en programmeur wordt de meest ideale sitestructuur bepaald, doctypes gedefinieerd, en wijze van opbouw vastgelegd. M.b.t. de interactieve pagina's worden de konsekwenties voor scripting, database en CMS bepaald.

Online te volgen

Voor de opdrachtgever is de bouwfase online te volgen.
Elke werkdag, worden de laatste vorderingen online gezet. Zo kunnen opdrachtgever en andere betrokkenen de vinger aan de pols houden. En zijn snelle interventies mogelijk in geval van gewenste correcties of wijzigingen.

Op deze wijze wordt gaandeweg intensief gecommuniceerd, kunnen we meestal volstaan met 1 grondige evaluatie vlak voor oplevering. We plaatsen dan de website als laatste testfase op de webserver naar keuze waar hij gaat 'draaien'.