josef willems webdesignwebdesignjosef wlems fotografie

Wij geven een website graag een ziel. De ziel die hem past, die ook de opdrachtgever eigen is. Daarvoor werken we als eerste stap aan een goed concept (precies, een soort van conceptie).

Een concept vormt zich gaandeweg rond de simpele maar basale vraag: waarom een website, en wat is het doel.
Deze 'waarom' vraag op alle nivo's herhalend formuleren we gaandeweg een doel, we kiezen een inhoud, we kiezen een vorm. Als het goed is gaat de definiëring hiervan naadloos in elkaar over.

Alle antwoorden die voortkomen uit deze vraag spinnen zich tot een logisch en kloppend web. En vormen de steeds weer unieke architectuur van elke nieuwe website.
Dan pas kan het ontwerpen en bouwen beginnen.

Hetzelfde proces geldt voor een redesign traject,waarin al dan niet bestaande elementen behouden moeten blijven.