josef willems webdesignwebdesignjosef wlems fotografie

Schetsen & ontwerpen . . .

begint meestal traditioneel met papier en potlood.
Lijnen, kernwoorden, blokken, vlakverdeling, informatiestromen.

De eerste ontwerpronde beperkt zich tot 1 pagina, waarin alle in de website gebruikte elementen voorkomen. Verhoudingen en kleurstelling kunnen worden bepaald. Wordt bewaard als 24 bits gelaagde PNG file.
De tweede ontwerpronde betreft het grafisch uitwerken en vastleggen van de overige pagina's. Soms staat de intro pagina het eerst in de definitieve schets, soms pas als laatste. Als alle vooraf gedefinieerde pagina's zijn uitgewerkt volgt de eerste ontwerpronde.

Tussendoor altijd rustperiodes. Ook in tijden van werkdruk.
Met regelmaat afstand nemen is essentieel. Om helder en scherp te blijven in waarnemen en denken.